Kriterier for at opnå Premium certificering

Hvordan er en vandreoplevelse målbar?

Med 34 kriterier for den optimale vandreoplevelse

På anmodning af førende turismeudviklere er der skabt et koncept med kriterier, hvorved en rutes stærke og svage punkter kan vurderes så præcist og objektivt som muligt. Siden 1999 er der opbygget og certificeret Premium vandreruter ud fra konceptet, som løbende er blevet videreudviklet.

Kernen i konceptet er de 34 kriterier, som benyttes til at vurdere hver enkelt kilometer på en vandrerute ud fra knap 200 udslagspunkter. Herunder stiformatet, landskabet, kulturelle seværdigheder, ruteføringen samt mindre attraktive elementer i omgivelserne, såsom intensivt udnyttede områder, industri, vejstøj, el kraftværker m.m. Konceptet begrænser sig derfor ikke kun til tekniske forhold, men forsøger så vidt muligt at omfavne alle aspekter af en vandreoplevelse.

Derigennem er det først og fremmest lykkedes, at gøre de mange elementer af en vandreoplevelse målbar og sammenlignelig. Selve vurderingen og certificeringen er derfor så omfattende, at den kun kan udføres af oplært fagpersonale.

Kernekriterier (simplificeret)

Asfalt max. 1.200m strækninger (ved stiføring til særlig attraktivt mål op til 300m ekstra), max. 15% af den samlede strækning
Trafikusikkerhed max. 150m strækninger, max. 3% af den samlede strækning
Nær gennemfartsveje max. 1.200m strækninger (ved stiføring til særlig attraktivt mål op til 300m ekstra), max. 10% af den samlede strækning
Møjsommelig gangbar sti max. 500m strækninger, max. 5% af den samlede strækning
Brugervenlig markering Obligatorisk synlig stimarkering på hele ruten, ved retningsændring markeres tydeligt efter sving.
Variation mindst 2 tydelige skift i omgivelser pr 6 km
Intensivt udnyttede områder max. 1.000m strækninger (ved stiføring til særlig attraktivt mål op til 300m ekstra), max. 8% af den samlede strækning

Vandreseglet – Kvalitetskriterier for Premium vandreruter (version 5)

Vejformat
Underlag jord, græs
asfalt, grusvej
positiv
negativ
Bredde sti, snoet
bred, lige
positiv
negativ
Vejkant grøn, anlagt
hegn, mur
positiv
negativ
Forhindringer Svær fremkommelig negativ
Vejbrug bil-, cykeltrafik negativ
Gennemfartsvej stikryds negativ
Trafiksikkerhed Trafikerede passager negativ
Natur/Landskab
Skovformation åben, skøn, biotop
monoton, industriel
positiv
negativ
landformation Eng, skov,
Intensiv dyrkning
positiv
negativ
Nærrelief Hulvej, slugt positiv
Kant skovrand, strand positiv
Udsigt åbning, vidde
bebyggelse, trafik
positiv
negativ
Vand naturnær, skøn
tilbygget
positiv
negativ
Geologi Klipper, huler positiv
Idyl Plads, gruppe positiv
Flora Ældre træer positiv
Kultur/Civilisation
Bebyggelse trist, uskøn negativ
Landsby tiltalende, gammel bydel positiv
Anlægsarbejde højmaster, deponi negativ
Sanseindtryk Stille
Støj, stank
positiv
negativ
Histor. bygninger slotte, borge positiv
Monumenter mindesmærke, Kunstværk positiv
Små monumenter skulptur, kors positiv
Gæstgiveri gæstgiveri, hytte positiv
Stiføring
Skilte Med afstande m.m.
forvirrende, forkerte
positiv
negativ
Markering På afstand, forsikrende
forvirrende, forkert
positiv
negativ
Nødorientering stedsangivelse positiv
Infotavler Orientering, Info
fejlrig, løftet pegefinger
positiv
negativ
Møblering Bænke, rastepladser positiv
Overordnet
Landskabsbillede ekstensiv, uberørt
udtømt, befolket
positiv
negativ
Afveksling Formationsveksling positiv
Plejemangel Landskab, skilte negativ
Stiføring Dårlige alternativer negativ
Knudepunkter Holdesteder, knuder positivDatum: 01.07.2022
Online: http://www.vandreinstitut.dk//vandresegl/kriterier/
© 2022 Deutsches Wanderinstitut e.V. | Bergblick 3 | D - 35043 Marburg – All rights reserved.