Vandreseglet og certificering

Certificeringsforløb

vandrerute

Når en vandrerute vurderes klar til certificering kontaktes vandreinstitutet, hvorefter en dato for besigtigelse og bedømmelse af ruten fastsættes. Selve certificeringen foretages til fods, hvor hver kilometer bedømmes ud fra kvalitetskriterierne og noteres til senere totaludregning. Da dette kræver et indgående kendskab til konceptet og kriterierne, kan det kun udføres af fagpersonale fra vandreinstitutet. Såfremt et medlem af vandreinstitutet har bistået med rådgivning i forberedelserne, kan vedkommende ikke foretage certificeringen..

Efter en detaljeret analyse af styrker og svagheder, vurderes det om der er behov for forbedringer eller om ruten opfylder kriterierne for en kvalitetscertificering som Premium vandrerute. Afgørende er gennemsnitscoren af den totale vandrerute, som skal opnå et minimum antal point på en skala op til 100. For rundvandreruter ligger grænsen på 45+ point (fra 2018 på 50+), mens det for langdistance vandreruter er 40+ (fra 2018 på 45+) i gennemsnit pr kilometer.

For at undgå, at der kan opstå lange dårligere strækninger, foretages en beregning af oplevelsespoint for hver fjerde kilometer, hvor minimumgrænsen skal opnås. Dette sikrer, at vandrerutens stærke og svage passagerer udligner hinanden under vandringen.

Vi tilbyder rådgivning til forberedelse og udvikling af en vandrerute der skal certificeres, såfremt dette ønskes.
Datum: 01.07.2022
Online: http://www.vandreinstitut.dk//vandresegl/certificeringsforlob/
© 2022 Deutsches Wanderinstitut e.V. | Bergblick 3 | D - 35043 Marburg – All rights reserved.